Öckerö Nät AB

Vi kommer att bygga fiber på Björkö

Goda nyheter för fastighetsägare på Björkö

Vi kommer att bygga fiber på Björkö. Vår målsättning är att vi ska påbörja byggnationen av fiber på Björkö under senare delen av hösten. Under hösten kommer vi att lägga ut mer information angående detta här på hemsidan samt skicka ut information till alla er som har beställt en anslutning.

Byggnationen och anslutningar kommer genomföras och slutföras under våren 2017.

Senast uppdaterad: 2016-09-26 16.45


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram