Öckerö Nät AB

Fiberutbyggnaden på Fotö

Nu har vi påbörjat byggnationen av fiber på Fotö som kommer att pågå hela hösten och förhoppningsvis avslutas innan årsskiftet.

Vår entreprenör Transtema har delat in fiberdragningen i fyra etapper, se enklare skiss över de olika etapperna här.

 

 • Etapp 1
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 35-40, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

 • Etapp 2
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 41-44, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

 • Etapp 3
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 45-47, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

 • Etapp 4
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 48-49, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

Tidsplanen är ungefärlig då yttre omständigheter kan påverka arbetet.Senast uppdaterad: 2016-09-09 14.02

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram