Öckerö Nät AB

Byggnation Fotö vecka 42

Under vecka 42 kommer byggnationen fortsätta med fiber på Fotö.

Största delen av arbetet i etapp 1 kommer inte att ske på Stora vägen eller Egnahemsvägen utan vi kommer hålla till på avtagsvägarna. Det kommer att vara en hel del transporter av material och dylikt på de stora vägarna så det kommer vara lite störningar även där.

Vi kommer även börja lite smått i etapp 2 med att gräva upp för Egnahemsvägen i den änden som är närmast bron. Vi kommer även att arbeta med fiberblåsning över hela etapp 1.

Det kommer att förekomma att installatörer går in i trädgårdar så att det är förberett när installationerna inne i husen drar igång.

Senast uppdaterad: 2016-10-17 13.40


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram