Öckerö Nät AB

Anslutningsarbete pågår på Fotö

Arbetet på Fotö fortlöper enligt plan, och just nu slutför vi arbetet i noden/anslutningspunkten som ska förse fastigheterna med signal. Ett fåtal kunder har redan nu fått sin dosa installerad och klar, dock vill vi uppmärksamma att slutarbetet i nod/anslutningspunkt måste färdigställas innan ni kan surfa ut på internet via fiberkabeln.

Arbetet med slutinstallationerna i fastigheterna kommer fortlöpa under januari 2017. Transtema kommer kontakta er som beställt VillaFiber för installation.

Senast uppdaterad: 2016-12-20 15.21


Nodhuset

Jim på Transtema förbereder anslutning i nodhuset på Fotö.

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram