Öckerö Nät AB

Nu har vi påbörjat byggnationen på Björkö

Många har säkert märkt att arbetet med att bygga ut supersnabbt bredband på Björkö nu har påbörjats.

Ansvarig entreprenör är Transtema med underentreprenören Gothia Entreprenad. Under vintern har projektering genomförts och efter nyår påbörjades detaljplanering genom bokning av personliga träffar med de som tecknat avtal om anslutning.

Byggnationen kommer genomföras i delprojekt och kommer pågå hela våren. Vi återkommer med detaljer om detta när tidplan och detaljplanering är beslutad.

Etablering av byggbodar för entreprenören har redan skett vid ängen nära Föräldrakooperativet Björkdungen och ett nodhus kommer anläggas nära denna i anslutning till befintlig telestation.

När projektet är genomfört kommer Öckerö nät ha över 2 000 aktiva kunder och alla boende på Öckerö, Hönö, Fotö och Björkö kommer ha möjlighet att ansluta sig till nätet.

Senast uppdaterad: 2017-02-10 13.14


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram