Öckerö Nät AB

Tomtschaktning har påbörjats på Björkö

Nu har vi börjat med tomtgrävningar ute på Björkö.

Tomtgrävningarna blir utefter vad du som kund och projektören har kommit överens om, hur fibern ska grävas på din tomt och bli indragen i din villa. Vi bokar inte in tider för tomtschaktning utan knackar på och informerar de som är hemma att det kommer grävas hos dem under dagen.

För påminnelse så är det endast grovåterställning som ingår efter grävningarna, dvs. sätta tillbaka plattor, asfaltering m.m. ingår inte. Detta framgår i avtalet med Öckerö Nät och dig som fiberkund.

Senast uppdaterad: 2017-06-27 15.24


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram