Öckerö Nät AB

Förlängd kampanj på Källö-Knippla

Efter att ha summerat alla inkomna beställningar på Källö-Knippla kan vi konstatera att vi inte har kommit upp i tillräckligt antal beställningar ännu för att kunna starta projektet. Därför förlänger vi nu kampanjen till den sista juli.

Vi skickar nu ut ett nytt erbjudande till de som ännu inte beställt anslutning. För att kunna starta fiberbyggnation på Källö-Knippla krävs att 70 % av fastighetsägarna beställer. Vi återkommer under första halvan av augusti med mer information om huruvida byggnation kommer ske som planerat i höst.

Senast uppdaterad: 2017-07-06 08.06


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram