Öckerö Nät AB

Fiberkanalisation till Hälsö

Med start nästa vecka kommer vi att påbörja nedläggningen av kanalisation för fiber från Öckerö till Hälsö.

Arbetet kommer att ske med en metod som kallas trenchning vilket innebär att det är en maskin som sågar ett spår i marken där kanalisationen läggs ner. Under tiden kan det komma att innebära en viss begränsning i framkomlighet för både trafik och gående.

Senast uppdaterad: 2019-03-15 07.12


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram