Öckerö Nät AB

Trasig telekabel på Hälsö

Det är en telekabel på Hälsö som är trasig, troligen avgrävd och ett antal fastigheter är drabbade av detta. Vem som förorsakat skadan är i nuläget oklart då det grävs på många ställen samtidigt. Felavhjälpning pågår.

Senast uppdaterad: 2019-04-05 16.13


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram