Utbyggnad av fibernät inom Öckerö kommun

Sommaren 2012 började Öckerö Nät bygga ut stamnätet med fiber längs Heinövägen på Hönö. Under 2013-2014 fortsatte vi utbyggnaden av fibernätet på Öckerö och Hönö. Hösten och vintern 2016-2017 har Fotö fått fibernät och under 2017 genomfördes byggnationen av fibernätet på Björkö. 2018-2019 har fibernätet på Rörö och Källö-Knippla byggts. 2019 har Kalvsund byggts och de sista anslutningarna där blir klara under augusti/september. Under 2019 har även byggnationerna på Hyppeln och Hälsö påbörjats.

I dagsläget ser den fortsatta utbyggnadsplanen ut som följer:

2020  Grötö

Vi önskar vi hade möjlighet att erbjuda fiberanslutning samtidigt till alla fastighetsägare i kommunen, eftersom vi vet hur oöverträffat bra fiber är. Men det är stora projekt med högra krav på projektledning och en väldigt stor ekonomisk investering vilket gör att vi bara kan genomföra byggnation av delar av kommunen åt gånger. Det gör att vi måste anpassa byggnationen till rådande marknadsintresse, potentiella kunder i nätet och där vi har kommunala arbetsplatser och lägenheter.

Byggnationen bygger på fria val om anslutning och att projektet utförs affärsmässigt och på sikt ger ett positivt ekonomiskt resultat.

Vänd er gärna till oss för att diskutera förutsättningarna för er anslutning. Anmäl ditt intresse här på hemsidan så får vi en bättre uppfattning om behovet av fiber i just ditt område.

Vill du veta mer? Ring oss på 031-763 24 05 så försöker vi svara på dina frågor. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att hålla utkik här på hemsidan, och anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Det går även bra att maila oss på ockeronat@ockero.se.


Senast uppdaterad: