Ökad efterfrågan på snabbt bredband

Post- och telestyrelsens (PTS) rapport "Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2015", visar att drygt 94 procent av de svarande använder internet hemma.

Ökningen är störst bland äldre: 71 procent av 61-75 åringarna använder internet i stort sett varje dag.
Läs mer här

Senast uppdaterad: