Vi kommer att bygga fiber på Björkö

Goda nyheter för fastighetsägare på Björkö

Vi kommer att bygga fiber på Björkö. Vår målsättning är att vi ska påbörja byggnationen av fiber på Björkö under senare delen av hösten. Under hösten kommer vi att lägga ut mer information angående detta här på hemsidan samt skicka ut information till alla er som har beställt en anslutning.

Byggnationen och anslutningar kommer genomföras och slutföras under våren 2017.

Senast uppdaterad: