Fiberutbyggnaden på Fotö

Nu har vi påbörjat byggnationen av fiber på Fotö som kommer att pågå hela hösten och förhoppningsvis avslutas innan årsskiftet.

Vår entreprenör Transtema har delat in fiberdragningen i fyra etapper, se enklare skiss över de olika etapperna här Pdf, 2 MB..

 

 • Etapp 1
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 35-40, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

 • Etapp 2
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 41-44, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

 • Etapp 3
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 45-47, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

 • Etapp 4
  Markarbetet, beräknas pågå under veckorna 48-49, därefter startas fiberdragningen och slutligen installationen.

 

Tidsplanen är ungefärlig då yttre omständigheter kan påverka arbetet.Senast uppdaterad: