Driftsättning av fiber på Björkö sker i huvudsak under våren 2017

Vi arbetar just nu med att spika tidplanen för fiberbyggnationen på Björkö.

Efter genomgång med entreprenör och intern planering har en preliminär tidplan bestämts för byggnationen av stadsnät på Björkö. Detta innebär att grävning, anslutning och driftsättning i huvudsak kommer ske våren 2017.

Senast uppdaterad: