Öckerö nät levererar fiber till nya mobilmasten på Fotö

Affärsområdet har tecknat avtal med Net4mobility som äger masten.


Senast uppdaterad: