Tomtschaktning har påbörjats på Björkö

Nu har vi börjat med tomtgrävningar ute på Björkö.

Tomtgrävningarna blir utefter vad du som kund och projektören har kommit överens om, hur fibern ska grävas på din tomt och bli indragen i din villa. Vi bokar inte in tider för tomtschaktning utan knackar på och informerar de som är hemma att det kommer grävas hos dem under dagen.

För påminnelse så är det endast grovåterställning som ingår efter grävningarna, dvs. sätta tillbaka plattor, asfaltering m.m. ingår inte. Detta framgår i avtalet med Öckerö Nät och dig som fiberkund.

Senast uppdaterad: