Förlängd kampanj på Källö-Knippla

Efter att ha summerat alla inkomna beställningar på Källö-Knippla kan vi konstatera att vi inte har kommit upp i tillräckligt antal beställningar ännu för att kunna starta projektet. Därför förlänger vi nu kampanjen till den sista juli.

Vi skickar nu ut ett nytt erbjudande till de som ännu inte beställt anslutning. För att kunna starta fiberbyggnation på Källö-Knippla krävs att 70 % av fastighetsägarna beställer. Vi återkommer under första halvan av augusti med mer information om huruvida byggnation kommer ske som planerat i höst.

Senast uppdaterad: