Sjökabel till Kalvsund

Äntligen är det dags att starta arbetet med förläggning av sjökabel till Kalvsund

Under vecka 42 kommer arbetet med att göra landfästena till sjökabeln att påbörjas. Först ut blir Björkö, därefter Öckerö och sist Kalvsund. Själva kabeln kommer att börja läggas ut under vecka 43. Det blir BlueOrbis AB som kommer att utföra dessa arbeten på uppdrag av oss och de är en erfaren entreprenör inom sjökabelförläggning.

Sjökabeln går i samma vattenreservat som kommunens VA-ledning och går från Björnhuvudet på Öckerö till Björkö, och därefter från Björkö till Kalvsund.

Sjökabeln kommer dels möjliggöra supersnabbt bredband med hela Öckerö Näts utbud till de boende på Kalvsund och dels säkerställa en högre säkerhet med redundans för anslutning av fiber från fastlandet. Total budget inklusive reserver ligger på 1,5 mnkr.

Förstora bilden

Sjökabelns kommande sträckning i rödstreckad linje. Sjökortet hämtat från Eniro.se.

Senast uppdaterad: