Nu förlägger vi sjökabel mellan Öckerö, Björkö och Kalvsund

Vi har fotograferat arbetet med att förlägga sjökabel med fiber till Kalvsund. Arbetet bedöms vara klart vecka 44.

Vår fotograf Niklas Olsson har dokumenterat arbetet med att förlägga sjökabel med optiskt fiber. Arbetet görs i huvudsak från en pråm som rullar ned kabeln. Kabeln är tillräckligt tung för att sjunka till botten men för att säkra dess placering vid höga strömmar monteras också tyngder. Arbetet utförs av företaget Blue Orbis som vann den upphandling som Öckerö Nät genomförde under våren 2017. Blue Orbis var också det företag som biträdde i arbetet med att få tillstånd att förlägga sjökabeln.

Sjökabeln kommer dels möjliggöra supersnabbt bredband med hela Öckerö Näts utbud till de boende på Kalvsund och dels säkerställa en högre säkerhet med redundans för anslutning av fiber från fastlandet.

Förstora bilden

Foto: Niklas Olsson, NO Foto

Förstora bilden

Foto: Niklas Olsson, NO Foto

Förstora bilden

Foto: Niklas Olsson, NO Foto

Förstora bilden

Foto: Niklas Olsson, NO Foto

Förstora bilden

Foto: Niklas Olsson, NO Foto

Förstora bilden

Foto: Niklas Olsson, NO Foto

Förstora bilden

Foto: Niklas Olsson, NO Foto

Förstora bilden

Sjökabelns sträckning i rödstreckad linje. Sjökortet hämtat från Eniro.se.

Senast uppdaterad: