Information om fiberbyggnationen på Rörö

Tyvärr måste vi meddela att tidplanen för färdigställande av fiber på Rörö kommer att bli lite förskjuten framåt i tiden, detta på grund av flera orsaker.

Dels har fördröjning av schakter försenast till följd av den långvariga tjälen, dels har det varit sämre markförhållanden vissa sträckor jämfört med planeringen och dels har projektering av samförläggning av vägbelysning försenats. För den södra delen av Rörö beräknas projektet bli klart under september månad. För den norra delen av Rörö kan vi inte meddela någon klar tidplan än då vi inväntar besked från Länsstyrelsen angående tillstånd för att kunna förlägga fibern efter Apelviksvägen där det finns en biotopallé. Med södra delen av Rörö menas i princip de fastigheter som finns söder om Rörö skola.

Vi beklagar förseningen och hoppas på er förståelse. Önskas fler svar hänvisar vi till Öckerö Näts kundtjänst.

Senast uppdaterad: