Goda nyheter om fiberutbyggnaden på Hyppeln

Vi kan nu meddela att vi kommer att bygga ut fibernätet på Hyppeln

Det blir Transtema AB som tillsammans med sina underentreprenörer kommer att sköta byggnationen och installationerna av fiber på Hyppeln. Som alla säkert har märkt pågår grävningar för ny gatubelysning på Hyppeln och där är vi med och samförlägger slang för fiber. Alla som har beställt en fiberanslutning kommer inom kort att få mer information skickad direkt till sig.

Senast uppdaterad: