Trasig telekabel på Hälsö

Det är en telekabel på Hälsö som är trasig, troligen avgrävd och ett antal fastigheter är drabbade av detta. Vem som förorsakat skadan är i nuläget oklart då det grävs på många ställen samtidigt. Felavhjälpning pågår.

Senast uppdaterad: