Tillgången till fiber ökar i Sverige

Mer än hälften av Sveriges hushåll har nu tillgång till internet via fiber. Störst är ökningen på landsbygden. 91% av befolkningen använder internet varje dag, och 59 % av internetanvändarna har tillgång till fiber hemma. Äldre börjar också komma ikapp övriga befolkningen, och använder internet allt mer. Det visar rapporten "Svenskarna och internet", en studie om svenska folkets internetvanor som Internetstiftelsen publicerar varje år.

Digitala samhällstjänster som till exempel e-tjänster inom sjukvården, kollektivtrafiken och Skatteverket blir allt vanligare och majoriteten av svenskarna att digitala samhällstjänster underlättar för dem vilket Mobilt BankID bidragit stort till. Tjänster som Mobilt BankID och Swish fortsätter att växa. Främst sker ökningen bland de äldre då allt fler internetanvändare når de högre åldrarna.

Läs hela rapporten här.

Senast uppdaterad: