Vanliga frågor och svar:

 

En normal beställning i ett område som Öckerö Nät redan byggt ut tar det max 14 veckor att få VillaFiber installerad och driftklar för beställning av tjänster. Under våra större utbyggnadsprojekt och kampanjer sker ofta leveransen 2-7 månader efter beställningen, men då är också priset rejält reducerat. Du får alltid löpande leveransinformation under tiden från beställning till driftsättning. Det är viktigt att du inte beställer några tjänster förrän du får en bekräftelse ifrån oss om att din VillaFiber är driftsatt och klar.


Öckerö Nät sköter om all fiber fram till ditt hus och Telia Öppen Fiber sköter den vita mediaomvandlaren. Du ansvarar för ditt eget nätverk i hemmet.


I ett öppet stadsnät är alla tjänsteleverantörer välkomna att leverera sina tjänster till dig som kund. Det är konkurrens på lika villkor. Motsatsen till ett öppet nät är ett slutet, och då är det samma aktör som äger nätet och säljer tjänsterna. Ingen valfrihet helt enkelt. I slutna nät bestämmer nätleverantören vad du ska få tillgång till, ungefär som kabel TV-bolagen fungerar.


Överföring av ljud, bild, data, TV/radio och digitala tjänster är både verklighet och framtid. Ser vi i backspegeln på utvecklingen så är det framför allt kraven på kapacitet som begränsat utbudet. Med fiberteknik byggd den flaskhalsen bort. Varje fisklinetunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går att överföra flera biljarder databitar per sekund. Då inser man att ett knippe fibertrådar ger oss obegränsade möjligheter inför framtiden.


Om du väljer samma leverantör i Öckerö Nät är det enkelt. De har i regel ingen uppsägningstid eller kostnad för att byta från telefonjacket till fiberuttaget . Kontakta leverantören och berätta att du vill byta, så får du besked om när du kan börja använda VillaFiber istället. Om du byter till annan leverantör så måste du säga upp ditt nuvarande abonnemang och beställa ett nytt via Bredbandswebben Se till att du har god marginal mellan uppsägningstid och aktivering av tjänsten i Stadsnätet, så undviker du onödig överlappning av kostnaderna.


Börja med att starta om all utrustning. Koppla även bort eventuell extra utrustning som till exempel router och anslut dig direkt till nätverksuttaget i den vita Inteno-boxen. Om felet kvarstår, kontakta din tjänsteleverantör för respektive tjänst.


Med de flesta telefonoperatörer kan du mot en engångsavgift välja att behålla ditt gamla telefonnummer när du byter till telefoni via fiberuttaget, förutsatt att du bor i samma riktnummerområde. Detta kallas portering av telefonnummer.


Nej, det går bra att använda en vanlig telefon avsedd för de gamla telejacken. Du kopplar den till en telefonidosa som du får från din leverantör, som i sin tur sedan kopplas till fiberuttaget.


Du behöver inte byta TV för att ta emot TV-sändningar via fiberuttaget. För att kunna se HD-kanaler krävs dock oftast en TV med HDMI-ingång.


TV (IP-TV) via Öckerö Nät är det modernaste sättet att ta emot digital-tv, utan parabol eller antenn. Du får högupplöst bild, ljud och tillgång till ett stort kanalutbud, även HDTV. Den största fördelen är kanske att det är mer flexibelt med fiber. Du kan använda Playkanaler och programbibliotek ifrån hela världen, som du tittar på när du själv vill. För att ta emot IP-TV behövs oftast en TV-box som du ansluter till ditt fiberuttag. Idag erbjuds också mycket av TV-utbudet direkt på Internet via olika playtjänster och boxar för TV, Surfplattor, Spelkonsoler och telefoner


Kontakta din tjänsteleverantör. En lista med kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer hittar du här: www.bredbandswebben.se


Öckerö Näts roll i fibernätet är som nätägare. Vi levererar inga tjänster, utan vi levererar fiber så att ni får en anslutning till en framtidssäkrad infrastruktur för digital kommunikation. Tjänsteleverantörer väljer du själv, och de är också ansvariga mot dig som kund, vid eventuella fel eller avbrott på tjänsterna.


Det finns lite olika sätt att göra det på: Du kan surfa in på www.bredbandswebben.se. Skriv in din hemadress och sök på vilka leverantörer du kan välja mellan. Gå till deras respektive hemsidor för beställning eller kontakta deras kundtjänst via telefon. Om du saknar internet kan sätta i nätverkssladden till din dator i port 1 på den vita Inteno-boxen på väggen, och sedan starta webbläsaren. Då kommer du till en portal där du kan aktivera Internettjänster direkt. Vid driftsättningen av din VillaFiber så lämnar vi över en broschyr. I den kan du sen en lista över de olika leverantörerna vi den tidpunkten. Där finns telefonnummer till deras respektive kundtjänst.


På din vita mediakonverterare (Inteno) skall WAN-lampan lysa. Om den inte gör det skall du till att börja med pröva att starta om den genom att dra ut sladden för strömförsörjning. Nästa steg är att felanmäla till din tjänsteleverantör. Om du vet med dig själv att fiberkabeln i huset i på din tomt har blivit skadad, så kan du kontakta Öckerö När direkt. Ring vår kundjtänst på 031-763 24 05 Du kan också maila på ockeronat@ockero.se Vi debiterar dig en självkostnad för vår tekniker vid egen åverkan på kabel eller uttag.


Öckerö Nät har avtal med Telia Operator Business som sköter kommunikationen i nätet. Telia har övervakning av vårt nät dygnet runt. Vid större fel får Telia larm i sina övervakningscentraler och skickar ut tekniker som felsöker fel och åtgärdar snarast. Vid ett större avbrott på en fiberkabel blir Öckerö Nät kontaktade och vi har jouravtal med en servicentreprenör som rycker ut dygnet runt. Större incidenter anmäls alltid till Post och Telestyrelsen som kontrollerar driftsäkerheten i kommunikationsnät över hela landet.


Priset du som fastighetsägare betalar för installation av VillaFiber är en ren anslutningsavgift till nätet och det finns ingen extra, löpande kostnad för det arbete som utförs på din tomt. Öckerö Nät har för din bekvämlighet satt ett generellt pris till alla i varje byggområde, där våra installatörer gör allt klart så att du sedan bara behöver beställa tjänster för Internet, tv och telefoni. Då vår önskan var att möjliggöra ett avdrag, ställde vi frågan till Skatteverket. Där har vi fått svaret att vi inte får lov att yrka på några generella ROT-avdrag, med hänsyn till den nätavgift våra kunder betalar. I enlighet med gällande regelverk kan vi därför inte erbjuda ROT-avdrag vid installation av VillaFiber.


Senast uppdaterad: