Öckerö Nät AB

Driftsättning av fiber på Björkö sker i huvudsak under våren 2017

Vi arbetar just nu med att spika tidplanen för fiberbyggnationen på Björkö.

Efter genomgång med entreprenör och intern planering har en preliminär tidplan bestämts för byggnationen av stadsnät på Björkö. Detta innebär att grävning, anslutning och driftsättning i huvudsak kommer ske våren 2017.

Senast uppdaterad: 2016-09-26 16.48


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram