Anslutningsarbete pågår på Fotö

Arbetet på Fotö fortlöper enligt plan, och just nu slutför vi arbetet i noden/anslutningspunkten som ska förse fastigheterna med signal. Ett fåtal kunder har redan nu fått sin dosa installerad och klar, dock vill vi uppmärksamma att slutarbetet i nod/anslutningspunkt måste färdigställas innan ni kan surfa ut på internet via fiberkabeln.

Arbetet med slutinstallationerna i fastigheterna kommer fortlöpa under januari 2017. Transtema kommer kontakta er som beställt VillaFiber för installation.

Senast uppdaterad:


Nodhuset

Jim på Transtema förbereder anslutning i nodhuset på Fotö.