Fiberbyggnationen på Björkö

Efter ett kortare uppehåll så är vi igång med schakten för fiber på Björkö igen.

Vi har börjat schakta i Samsmarka på grund av kommunens asfalteringsplaner. Så fort vi är klara där kommer vi att påbörja arbetet inom etapp 1, se kartan. Parallellt med detta arbete så pågår tidsbokning av projekteringstider för er som beställt fiberanslutning.

 

Etapp 1 Björkö

Etapp1 Björkö

Senast uppdaterad: