Klart med tillstånd för sjökabel till Kalvsund

I slutet av april fick Öckerö nät besked om godkänt tillstånd att dra sjökabel till Kalvsund från Björnhuvudet på Öckerö via Björkö.

Öckerö Fastigheter via affärsområdet Öckerö nät ansökte under 2016 om en vattendom för att få tillåtelse att dra fiberkabel i närheten av nuvarande vattenledningar. Detta för att kunna säkerställa höghastighetsbredband till Kalvsund.

Nästa steg i processen är att projektera och ta in offerter för att beräkna kostnader och övriga förutsättningar för att kunna dra ledningen.

Förstora bilden

Utdrag ut sjökort över befintliga utmärkta ledningar och kablar i vattenområdet mellan Öckerö, Björkö och Kalvsund.

Senast uppdaterad: