Vi prövar microtrenching på Björkö

Microtrenching innebär att man sågar eller fräser ur en smal springa, oftast i asfalt, för att störa eller förstöra befintlig infrastruktur så lite som möjligt.

Metoden har tidigare använts i mindre skala på Hönö men nu görs ett försök att använda den i större utsträckning på Björkö. Det innebär också att de uppsågade spåren normalt kan fyllas direkt efter att tomrören förlagts.

Förstora bilden

Försök med Microtrenching på Björkö

Senast uppdaterad: