Försenade VillaFiber-installationer på Björkö

Vår entreprenör, Transtema AB som bygger fibernätet på Björkö kommer tyvärr inte att hinna installera alla våra kunder på centrala Björkö innan jul vilket var målsättningen. De kommer att göra sitt yttersta för att göra klar anslutningarna så fort som det är möjligt.

De som inte kommer att bli installerade innan jul har fått ett brev från Transtema angående detta. Så snart Transtema har mer information om när installationen kan ske kommer de att kontakta de aktuella kunderna för att boka installationstid. Om ni har frågor angående detta kan ni maila till Transtema på bjorko@transtema.com

Senast uppdaterad: