Fiberkanalisation till Hälsö

Med start nästa vecka kommer vi att påbörja nedläggningen av kanalisation för fiber från Öckerö till Hälsö.

Arbetet kommer att ske med en metod som kallas trenchning vilket innebär att det är en maskin som sågar ett spår i marken där kanalisationen läggs ner. Under tiden kan det komma att innebära en viss begränsning i framkomlighet för både trafik och gående.

Senast uppdaterad: