Uppdatering Driftstörning Björkö 18/4

Nu skall samtliga kunder ha tillgång till nät igen.

Om tjänsten trots allt inte kommit igång så starta om all utrustning. I det fall som tjänsten fortfarande inte fungerar så gör en felanmälan till den valda tjänteleverantören.

Senast uppdaterad: